O nás

Našim cieľom je ponúkať kvalitu a zabezpečiť v prvom rade spokojnosť zákazníka.

Všetky služby ponúkame v rámci západného Slovenska. Momentálne zabezpečujeme hlavne Trnavský, Nitrianský a Bratislavský kraj.

K zabezpečeniu vysokej úrovne celého procesu vykonávaného diela, od návrhu technického riešenia až po záručný servis inštalovaného zariadenia, je nutná odborná zdatnosť a motivovanosť jej zamestnancov.

Preto sa v našej spoločnosti kladie dôraz na neustále zvyšovanie kvalifikácie, oboznamovanie sa s novými technológiami a spätné sledovanie kvality zrealizovaného diela.

Postup prác

• Montáž a postup práce

Zabezpečujeme kompletnú montáž prostredníctvom našich špecializovaných technikov od zapojenia klimatizácie až po následné zaškolenie zákazníka o používaní.

Pred samotnou montážou prekonzultujeme so zákazníkom možné rozloženie, kde by bola klimatizácia, podľa možností, najvhodnejšie umiestnená, aby sa zabezpečila najefektívnejšia cirkulácia vzduchu a tým pádom najlepší efekt chladenia.